เกี่ยวกับเรา / ABOUT US

posted on 07 Jan 2011 23:00 by drichmove in moving
เกี่ยวกับเรา / ABOUT US บริษัท ดีริช มูฟ จำกัด ขอน้อมรับใช้ท่านด้วยความยินดี พร้อมที่จะให้บริการขนย้ายสินค้าของท่านด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย จะรับใช้ท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนสโลแกนของเราที่ว่า " เป็นหนึ่งด้านบริการ เชี่ยวชาญเรื่องการขนย้าย " พนักงานของบริษัทฯ ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะบริการท่านด้วยความจริงใจ อย่างสุดความสามารถ มีความสุภาพ อ่อนน้อม ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทางบริษัทฯ ยินดียอมรับคำติชมจากท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานของเราให้ได้รับมาตรฐาน และเป็นระดับมืออาชีพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

edit @ 14 Nov 2011 16:48:02 by บริษัท ดีริช มูฟ จำกัด รับขนย้ายทั่วประเทศ โทร. 089 – 4457759

Comment

Comment:

Tweet